Galileja eksperiments: ķermeņa brīvais kritiens

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment
Posted in Uncategorized | Leave a comment

1.09.-16.09.2016.

 

Gatavojamies diagnosticējošajam darbam, lai noskaidrotu pamatzināšanu līmeni un plānotu turpmāko darbu.

Diagnosticējošajā darbā tiks pārbaudīts:

 • zināšanas (piemēram, mērīšana, mērvienības, jēdzieni)
 • zināšanu pielietojums (piemēram, mērvienību pārveidojumi, lielumu izteikšana no formulas, vienkārši aprēķini)
 • pētnieciskās prasmes (piemēram, pētījuma gaitas izvērtējums, ierīču lietošana, drošības noteikumu ievērošana)
 • analītiskās prasmes (piemēram, informācijas iegūšana no grafika un/vai attēla).

Laipni lūgti apmeklēt arī blogus  Fizika 11. klasei un Fizika 12. klasei, kā arī Bioloģija 10. klasei un Bioloģija 11. klasei!

sk. Daina Birkenbauma

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jūnijs – augusts

Jauku vasaru! 🙂

vasara

Posted in Uncategorized | Leave a comment

25.-29. maijs

Ir sagatavota 2. semestra ieskaite un gada eksāmens fizikā e-vidē http://skolas.lu.lv/course/view.php?id=499

Lai pildītu ieskaiti vai gada eksāmenu, jāreģistrējas vietnē skolas.lu.lv, jāpiereģistrē sevi atbilstošam kursam: Jelgavas Vakara (maiņu) vidussskola, bioloģija 10. klasei. ja neizdodas reģistrēties līdz galam, lūdzu atsūtīt e-pastu, ar kuru reģistrējāties skolas.lu.lv, un es piereģistrēšu atbilstošajam kursam.

Lūdzu ņemt vērā: darba izpildes laiks ir 120 minūtes, to var atvērt un pildīt divas reizes, tiks ieskaitīts labākais vērtējums. Jāpārliecinās, ka nebūs jāpārtrauc darba izpilde. Pēc tam, kad darbs pabeigts, lūdzu atsūtīt e-klasē vēstuli, lai zinu, ka to jālabo.

Ieskaiti jāpilda tad, ja 1. semestra vērtējums ir sekmīgs, eksāmenu – ja 1. semestra vērtējums nesekmīgs vai tā nav.

Izpildes termiņš – līdz 27.05. plkst. 17.00 (jo līdz šim laikam jāizliek semestra un gada atzīmes).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

11.-22. maijs

10.c klasei 14.05.,10.s klasei 15.05.plānots pēdējais kontroldarbs fizikā  “Mehāniskās svārstības un viļņi”.

Mācību avoti:

 1. Mācību grāmata: Puķītis. Fizika 10. klasei. 92-110. lpp.
 2. DZM projekta mājas lapa: http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_10/index.html – 6. temats (teorija, pašpārbaudes tests, uzdevumi bez reģistrācijas)
 3. Skolas e-mācību vide, 6. temats http://skolas.lu.lv/course/view.php?id=499 (viesu parole nosūtīta e-klasē; visas stundu prezentācijas, kontroldarbu 1. varianti)
 4. Bloga  6. temats (parole kontroldarbu 1. variantu atvēršanai nosūtīta e-klasē; visas stundu prezentācijas, papildus materiāli, kontroldarbu 1. varianti)
 5. Uzdevumi.lv http://www.uzdevumi.lv/p/fizika/10-klase/mehaniskas-svarstibas-un-vilni-6921  (teorija, uzdevumi, nepieciešama reģistrācija).

LĪDZ 13.05. IR PĒDĒJĀ IESPĒJA NOKĀRTOT ATSEVIŠĶUS PIRMSIESKAITES DARBUS.

NO 14.05.-22.05.  VISIEM SKOLĒNIEM, KURIEM NAV IZPILDĪTS KĀDS NO PIRMSIESKAITES DARBIEM, JĀRAKSTA SEMESTRA IESKAITE, kurā iekļauti jautājumi no visām 2. semestra tēmām.

Pirmsieskaites darbi:

 1. Kontroldarbs “Mijiedarbība un spēki” (22.,23.01.)
 2. Kontroldarbs “Gravitācija un kustība gravitācijas laukā” (10.c 05.03., 10.s  20.02.)
 3. PLD “Lodītes potenciālās un kinētiskās enerģijas salīdzinājums” (10.c 26.03., 10.s 13.03.)
 4. Kontroldarbs “Enerģija un impulss” (16.,17.04.)

21./22.MAIJĀ STUNDĀ PLĀNOTS PĒTNIECISKAIS LABORATORIJAS DARBS. TAS IR OBLIGĀTS VISIEM, KURI NAV NODEVUŠI PLD PAR LODĪTES ENERĢIJU. PĀRĒJIEM SKOLĒNIEM, IZLIEKOT SEMESTRA VĒRTĒJUMU, TIKS ŅEMTS VĒRĀ LABĀKAIS PLD VĒRTĒJUMS.

Skolēniem, kuri nav saņēmuši pirmā semestra vērtējumu, ir iespējams kārtot gada eksāmenu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

5.-8. maijs

Pēdējais jaunais temats šajā mācību gadā – skaņas, to izplatīšanās un raksturlielumi.

Līdz 13. maijam jābūt izpildītiem 4 obligātajiem pirmsieskaites darbiem vai jāgatavojas rakstīt semestra ieskaiti.

Nedēļas uzdevums – iepazīstieties ar ķīniešu reizināšanas metodi un pārbaudiet, vai tā tiešām darbojas? Rezultātus ieakstiet komentāros!

Posted in Uncategorized | Leave a comment