11.-22. maijs

10.c klasei 14.05.,10.s klasei 15.05.plānots pēdējais kontroldarbs fizikā  “Mehāniskās svārstības un viļņi”.

Mācību avoti:

  1. Mācību grāmata: Puķītis. Fizika 10. klasei. 92-110. lpp.
  2. DZM projekta mājas lapa: http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_10/index.html – 6. temats (teorija, pašpārbaudes tests, uzdevumi bez reģistrācijas)
  3. Skolas e-mācību vide, 6. temats http://skolas.lu.lv/course/view.php?id=499 (viesu parole nosūtīta e-klasē; visas stundu prezentācijas, kontroldarbu 1. varianti)
  4. Bloga  6. temats (parole kontroldarbu 1. variantu atvēršanai nosūtīta e-klasē; visas stundu prezentācijas, papildus materiāli, kontroldarbu 1. varianti)
  5. Uzdevumi.lv http://www.uzdevumi.lv/p/fizika/10-klase/mehaniskas-svarstibas-un-vilni-6921  (teorija, uzdevumi, nepieciešama reģistrācija).

LĪDZ 13.05. IR PĒDĒJĀ IESPĒJA NOKĀRTOT ATSEVIŠĶUS PIRMSIESKAITES DARBUS.

NO 14.05.-22.05.  VISIEM SKOLĒNIEM, KURIEM NAV IZPILDĪTS KĀDS NO PIRMSIESKAITES DARBIEM, JĀRAKSTA SEMESTRA IESKAITE, kurā iekļauti jautājumi no visām 2. semestra tēmām.

Pirmsieskaites darbi:

  1. Kontroldarbs “Mijiedarbība un spēki” (22.,23.01.)
  2. Kontroldarbs “Gravitācija un kustība gravitācijas laukā” (10.c 05.03., 10.s  20.02.)
  3. PLD “Lodītes potenciālās un kinētiskās enerģijas salīdzinājums” (10.c 26.03., 10.s 13.03.)
  4. Kontroldarbs “Enerģija un impulss” (16.,17.04.)

21./22.MAIJĀ STUNDĀ PLĀNOTS PĒTNIECISKAIS LABORATORIJAS DARBS. TAS IR OBLIGĀTS VISIEM, KURI NAV NODEVUŠI PLD PAR LODĪTES ENERĢIJU. PĀRĒJIEM SKOLĒNIEM, IZLIEKOT SEMESTRA VĒRTĒJUMU, TIKS ŅEMTS VĒRĀ LABĀKAIS PLD VĒRTĒJUMS.

Skolēniem, kuri nav saņēmuši pirmā semestra vērtējumu, ir iespējams kārtot gada eksāmenu.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s