Kā var saņemt gada vērtējumu fizikā?

Lai saņemtu gada vērtējumu fizikā, jāapgūst visas tēmas.

Gada vērtējumu fizikā atbilstoši JVMV nolikumam var saņemt vairākos veidos:

1) Nokārtojot klātienē skolā  visus obligātos kontroldarbus (1. semestrī 1. un 2. temata noslēguma kontroldarbi,  2. semestrī 3.-6. temata noslēguma kontroldarbi) un vienu pētniecisko darbu semestrī . Ja  vidējais  vērtējums ir sekmīgs un skolēns ar to ir apmierināts, tad vērtējums tiek izlikts semestrī, no semestra vērtējumiem veidojas gada vērtējums).

2) Uzrakstot katra semestra ieskaiti klātienē skolā. Ieskaites saturs veidojas no tematu kontroldarbiem. Ieskaites vērtējums = semestra vērtējums, no semestru vērtējumiem veidojas gada vērtējums.

3) Uzrakstot gada eksāmena darbu. Eksāmena darba saturs veidojas no tematu kontroldarbiem. Eksāmena vērtējums = gada vērtējums.

4) Eksternātā – patstāvīgi apgūstot visu saturu, kas sakārtots 14 biļetēs. Atnākot uz eksāmenu, skolēns izvelk vienu biļeti un pilda tajā dotos uzdevumus atbilstoši dotās biļetes tematiem un uzdevumu paraugiem. Drīkst izmantot paša gatavotus mācību materiālus. Eksāmena vērtējums = gada vērtējums.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s